2. nov. 2020

Sexisme og krænkende adfærd: Hvor henvender du dig

I Akademikernes A-kasse tolererer vi ikke sexisme og krænkende adfærd, og set i lyset af de seneste måneders fokus på området, mener vi, at det er på sin plads at tydeliggøre vores retningslinjer.

Har du som medlem oplevet krænkelser eller anden problematisk adfærd fra medarbejdere eller andre medlemmer (til fx et møde eller en workshop), kan du kontakte vores HR-chef direkte på hmb@aka.dk. Så vil HR stå for det videre forløb og tage fat i de relevante parter i sagen.

Sker der krænkende handlinger i Akademikernes A-kasse, ønsker vi at håndtere situationen med respekt for de involverede parter. Det er vigtigt at understrege, at det er den enkeltes oplevelse af de handlinger, som personen udsættes for, der er i centrum. Så det er helt legitimt at komme til os, uanset om den krænkende handling var bevidst eller udtryk for ubetænksomhed.

Vi arbejder løbende med vores kultur, så både medarbejdere og medlemmer kan føle sig trygge og opleve god og respektfuld adfærd og kommunikation. Og vi er bevidste om, hvor vigtigt det er at tage sager om krænkelser alvorligt, så vi både får dem håndteret og tager ved lære af dem.