21. dec. 2020

Sat på pause:Den virksomhedsrettede indsats og forbruget af dagpenge

I slutningen af 2020 har politikerne truffet beslutning om nye regler, der sætter den virksomhedsrettede indsats og forbruget af dagpenge på pause.

Fra 20. december frem til 31. januar 2021 bliver jobcentrenes virksomhedsrettede indsats suspenderet. Det betyder, at

  • du frem til 31. januar 2021 kun kan få tilbud om og begynde på virksomhedspraktisk og løntilskud, hvis du er enig med jobcenteret og kan deltage digitalt. 
  • du kun skal fortsætte og forlænge nuværende virksomhedspraktik og løntilskud (inkl. aktiviteter med fysisk deltagelse), hvis du er enig og under forudsætning af, at du kan deltage i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer. 
  • hvis du ikke ønsker at deltage, kan du sige nej, uden at det vil få dagpengemæssige konsekvenser. Men vælger du at deltage, er du forpligtet til at fortsætte, og så gælder de almindelige regler, dvs. det kan få konsekvenser for dine dagpenge, hvis du alligevel ikke deltager.


Selvom den virksomhedsrettede indsats er sat på pause frem til 31. januar 2021, skal du fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet, søge job og registrere dine jobansøgninger i Jobloggen.

Dit forbrug af dagpenge bliver sat på pause

Der er også lavet en aftale om en ny politisk hjælpepakke om forbruget af dagpenge. Ligesom i foråret bliver forbruget af dagpenge suspenderet i perioden 1. januar – 28. februar 2021. Det betyder, at du 1. marts 2021 har lige så mange timer tilbage med dagpenge, som du havde 31. december 2020. I den nyeste hjælpepakke ligger også, at ingen ledige medlemmer kan opbruge deres ret til dagpenge i perioden 1. november 2020 – 28. februar 2021.

Lovforslaget bliver fremsat midt i januar, og herefter vil alle berørte medlemmer høre nærmere fra os.