15. jan. 2020

Opholdskravet afskaffes fra 1. februar: Genopret dit medlemskab

Regeringen har i finanslovsaftalen for 2020 besluttet at afskaffe opholdskravet for ret til dagpenge. Meldte du dig ud på grund af kravet, har du nu mulighed for at genindmelde dig i a-kassen med tilbagevirkende kraft.

Med afskaffelsen af opholdskravet for ret til dagpenge bliver medlemmer, som har opholdt sig uden for riget (Danmark, Grønland og Færøerne), Schweiz og EU/EØS-lande, fra 1. februar 2020 ikke afskåret fra retten til dagpenge.  

Genopret dit medlemskab i A-kassen med tilbagevirkende kraft 

Har du meldt dig ud på grund af opholdskravet, får du nu mulighed for at genindmelde dig med tilbagevirkende kraft.  

Muligheden gælder for dig, der meldte dig ud fra 1. november 2018 og til og med 1. februar 2020, og vi kan genoprette dit medlemskab med tilbagevirkende kraft.  

Du undgår derfor betingelsen om, at du skal have været medlem i de seneste 12 måneder forud for ledighed for at kunne få dagpenge.

For at vi kan genoprette medlemskabet, skal du efterbetale kontingentet (inklusiv eventuel efterlønsbidrag) for perioden, du har været udmeldt. Vi opkræver dog ikke den del af kontingentet, der vedrører administrationsbidraget til a-kassen (85 kr. pr. måned).

Sådan gør du

Fra 1. februar til og med 31. juli 2020 kan du bede om at få dit medlemskab genoprettet.

Det gør du ved at skrive en besked eller sende en e-mail til os på kontakt@aka.dk.