13. jan. 2020

Obligatorisk pensionsordning for ledige og efterlønnere

Fra første januar 2020 skal medlemmer, der får dagpenge eller efterløn, have en pensionsordning. Staten indbetaler automatisk på dine vegne en gang i kvartalet, uden at dine ydelser bliver mindre.

Folketinget har vedtaget, at alle, der modtager dagpenge, feriedagpenge eller efterløn, skal have en pensionsordning fra d. 1. januar 2020. Du sparer altså op til din pension – også hvis du i en periode er på dagpenge eller på efterløn. Dette gælder også for modtagere af feriedagpenge.

Pensionen påvirker ikke dagpenge eller efterløn 

Indbetalingen til pensionen bliver betalt af staten, så dine dagpenge- eller efterlønsudbetalinger vil ikke blive mindre af den grund.

Hvor meget bliver der indbetalt? 

Indbetalingen er afhængig af, hvor meget du får udbetalt fra a-kassen. Bidraget til pensionsordningen vil i 2020 være 0,3 procent. af den ydelse, du har ret til efter fradrag for arbejdstimer, pension og andre indtægter. Hver måned indberetter vi bidragene til Indkomstregistret. Du kan se det på SKAT.dk.

Procentsatsen stiger med 0,3 procent hvert år indtil 2030, hvor procentsatsen er 3,3 procent. Fra 2030 tager folketinget stilling til den videre udvikling af bidragsprocenten.

ATP administrerer pensionsordningen for dig

ATP administrerer bidragene til din Obligatorisk Pensionsordning. Pensionsordningen bliver en del af ATP Livslang Pension.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indbetaler bidraget til ATP. Det sker hver 3. måned. Pensionen kan udbetales, når du når folkepensionsalderen.

Få overblik over indbetalingerne til din pension, og se, hvor meget du kan forvente at få udbetalt fra ATP Livslang Pension på ATP's Selvbetjening. Læs mere om Obligatorisk Pensionsordning på borger.dk.