30. jun. 2020

Nye midlertidige dagpengeregler for selvstændige

Folketinget vedtog den 25. juni 2020 nye midlertidige regler for selvstændige i forbindelse med genopretningen af dansk økonomi efter covid-19.

Reglerne omfatter følgende på dagpengeområdet:

1) Selvstændige der ikke er optaget i en a-kasse har nu mulighed for at søge om optagelse i perioden 9. juli 2020 til den 8. august 2020 og søge om udbetaling af dagpenge fra første optagelsesdag, under forudsætning af, at pågældende forpligter sig til at betale kontingent 12 måneder forud for optagelsen og efterfølgende for 12 måneder.

Du kan som medlem desuden opnå dagpenge på baggrund af overskud i din virksomhed, som ligger forud for dit medlemskab, hvis blot årsopgørelsen er afsluttet i den nye medlemsperiode. Derudover skal du opfylde de almindelige regler om ret til dagpenge.

2) Ovennævnte gør sig ligeledes gældende for medlemmer, der i samme periode har under 12 måneders medlemskab. Disse medlemmer har mulighed for at betale kontingent, der svarer til 12 måneder og efterfølgende forpligte sig til yderligere 12 måneders kontingent.

3) For medlemmer, der i forvejen har 12 måneders medlemskab af a-kassen, men som ikke har fået dagpengeret på baggrund af deres seneste årsopgørelse, fordi noget af perioden lå udenfor medlemskabsperioden, kan ligesom ovennævnte også anmode om dagpenge på baggrund af årsopgørelsen for 2019, hvis blot den er afsluttet indenfor den nye medlemsperiode

4) Derudover kan selvstændige der er omfattet af et egentligt forbud mod at holde åbent under covid-19 søge om dagpenge under normale vilkår, dog med et midlertidigt ophør som selvstændig. Der gælder dog nogle særlige betingelser, herunder blandet andet at et medlem ikke modtager en økonomisk kompensationspakke fra staten.

Kontakt a-kassen, hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for at søge om dagpenge efter ovennævnte.