1. sep. 2020

Ny ordning om arbejdsfordeling med forhøjet dagpengesats

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om arbejdsfordeling for lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Aftalen gælder resten af året og erstatter ordningen om lønkompensation, som netop er udløbet.

En arbejdsfordeling er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om, at arbejdstiden i en midlertidig periode er nedsat for at undgå afskedigelser. Når aftalen om arbejdsfordeling er anmeldt og godkendt ved jobcentret, kan du søge om supplerende dagpenge fra a-kassen.

Du forbruger ikke af dine 2 år med ret til dagpenge, når du får supplerende dagpenge under arbejdsfordeling.

Ny midlertidig ordning med mulighed for forhøjet dagpengesats

Med den nye midlertidige ordning om arbejdsfordeling kan arbejdsgiver sende medarbejdere hjem i 20-50 procent af arbejdstiden.

Medlemmer, der bliver omfattet af den nye ordning, kan få op til 143,5 kr. pr. ledig time (svarer til 23.000 kr. om måneden). Det er en forhøjet dagpengesats for netop denne ordning - til sammenligning er den almindelige dagpengesats på 19.033 kr. om måneden. Dagpengesatsen bliver beregnet ud fra din tidligere indtægt.

Ekstraordinær indmeldelse giver ret til supplerende dagpenge

Hvis din arbejdsplads bliver omfattet af arbejdsfordeling, men du ikke er medlem af en a-kasse, kan du ekstraordinært melde dig ind og få ret til supplerende dagpenge. Prisen for sådan et medlemskab er 3 måneders kontingent pr. måned, hvor du ønsker supplerende dagpenge.

Når den midlertidige ordning udløber, har du som lønmodtager ikke ret til dagpenge.

En fleksibel ordning, der skal træde i kraft hurtigst muligt

Den nye aftale om arbejdsfordeling er fleksibel for både arbejdsgiver og lønmodtager, og vil bl.a. sikre, at lønmodtagere, der arbejder i weekender eller mange timer koncentreret på få dage, ikke stilles ringere end lønmodtagere, hvis timer er ligeligt fordelt på de fem hverdage.

Vi skriver nærmere om reglerne for denne nye midlertidige ordning om arbejdsfordeling her på hjemmesiden, når aftalen er vedtaget som lov.