9. jun. 2020

Netværk eller nepotisme? Hvor går grænsen?

Netværket er en af de mest effektive måder at finde job på. Men risikoen er, at arbejdspladserne bliver en lukket klub, hvor det handler mere om at kende de rette mennesker end om at være den bedst kvalificerede. 

Der findes næppe nogen branche i Danmark, der er mere lukket for jobsøgere end landets universiteter.

Omkring 70 procent af de personer, der bliver ansat i en fast videnskabelig stilling på et af landets universiteter, er i forvejen tilknyttet arbejdspladsen – og har typisk taget hele deres uddannelse samme sted. Det viser en opsigtsvækkende rapport fra Det Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, som har gennemgået karrierevejene for akademikere i dansk forskning.

Mere end hver anden stilling bliver enten slet ikke slået op eller har kun én kvalificeret ansøger – noget, der tyder på, at jobbet på forhånd har været afsat til en bestemt person, konkluderer professor Jens Oddershede, der er formand for rådet.

”Jeg vil ikke kalde det nepotisme. Men det er et spørgsmål om meget udbredt brug af tætte netværk. Man vælger dem, der er tættest på. Dem, man kender. Det er en lukket klub,” siger Jens Oddershede.

Universiteterne ansætter altså akademikere til videnskabelige stillinger uden at have reel konkurrence om stillingen. Eller sagt mere direkte: Som udgangspunkt er et jobopslag til en forskerstilling meningsløs at søge, hvis du ikke kender den, der ansætter. 

”Set fra jobsøgernes perspektiv er det på sin vis både en fordel og en ulempe. For dem, der har netværket, er det en god måde at komme videre i karrieren på. Men for dem, der ikke får jobbet og måske er lige så kvalificerede til det, kan det føles som diskrimination,” siger Jens Oddershede.

Grænsen mellem netværk og nepotisme

Universiteterne er et godt eksempel på, at netværket vitterligt er et af de vigtigste værktøjer for den jobsøgende. Men det er også et eksempel på, at grænsen mellem netværk og nepotisme kan være uhyggelig tæt. 

Og hvornår bliver en nyttig jobsøgningsmetode til en ekskluderende praksis, der favoriserer venner og familie?
I bund og grund ér der ikke den store forskel på netværk og nepotisme, mener Lise Holt Olesen, der er adm. direktør i konsulenthuset Unik Human Resources og har rådgivet virksomheder, direktører, ledere og medarbejdere om HR gennem mere end 20 år.

”Netværket er enormt stærkt, når vi taler om jobsøgning og rekruttering, for hvorfor ikke ansætte en, man kender og derfor ved kan udfylde rollen? Det er ligesom, når du handler på nettet – du lytter også meget til, hvad dine venner og bekendte anbefaler og ikke bare det, der står på pakken,” siger hun. 

”Det samme er jo tilfældet med nepotisme, hvor man også vælger dem, man kender. Den afgørende forskel er, at nepotisme per definition fravælger de bedste kandidater til fordel for den person, der kender de rette mennesker. Det gør netværket ikke.”

Kendt eller anerkendt

Et netværk kan dreje sig om flere forskellige arenaer i livet, pointerer hun: gamle skolekammerater, formelle erhvervsnetværk, tidligere og nuværende kolleger og chefer eller bare dem nede fra håndboldklubben. 

”Nogle steder handler netværket om en fælles faglighed, andre steder er det mere personligt og består simpelthen af mennesker, du bare godt kan lide. Fællesnævneren er, at der er tale om langsigtede relationer med mennesker, som oplever tillid til hinanden og en gensidig udveksling af værdi,” siger Lise Holt Olesen.

”For at netværket skal fungere godt i jobsøgning, skal man altså ikke bare være kendt, men også anerkendt gennem sine kvalifikationer. Man skal bidrage med noget. Hvis det er nepotisme, handler det udelukkende om, at du er kendt – ikke om du er anerkendt.”

Kan du se nogle udfordringer i, at netværket er så vigtigt i jobsøgningen, når nu grænsen til nepotisme er så tæt?

”Den største udfordring med netværk er, at dem, der ansætter, bliver dovne i deres udvælgelsesproces. 'It’s the easy way', så måske dropper jeg helt at lave en søgning efter den bedste kandidat, fordi jeg jo allerede kender personen. Og så er det måske ikke den bedste, der får jobbet,” siger Lise Holt Olesen.

”Men ellers skal man skal ikke være så bange for nepotisme i Danmark. Det ligger indbygget i begrebet, at det sker for egen vindings skyld eller med en kedelig, skjult agenda. Og det er sjældent tilfældet, oplever jeg. Ikke mindst fordi, at det slår tilbage på en selv, hvis man anbefaler en fra sit netværk, der ikke slår til i jobbet.”

Hvad siger ordbogen?

Netværk er defineret som ”familie, venner, kolleger og bekendte set som en samlet gruppe af personer som en person har kontakt til”

Nepotisme: ”uretmæssig begunstigelse af familie eller venner, især i forbindelse med besættelse af stillinger”

Kilde: Den Danske Ordbog