28. maj 2020

Genåbning af samtaler og krav til jobsøgning

I takt med at Danmark genåbner, genstarter vi også samtalerne i a-kassen, ligesom der igen er krav om, at du som ledig skal være aktivt jobsøgende og registrere jobsøgningen i Jobloggen. Er du ledig, vil du derfor snart få et brev fra os.

Telefonmøder med Akademikernes A-kasse
Vi vil igen indkalde nye ledige til en velkomstsamtale, men den vil foregå pr. telefon. Der er mødepligt til telefonmødet, hvilket betyder, at det kan få konsekvenser for retten til dagpenge, hvis man ikke deltager i mødet. Derfor er det vigtigt, at telefonnummeret er opdateret på Mit AKA.

Når det gælder de obligatoriske karrieresamtaler for medlemmer, der har været ledige i længere tid, så begynder vi at indkalde om 4 uger. Her vil det også være telefonmøder med mødepligt.

De konkrete indkaldelser vil ligge i de berørte medlemmers indbakke på Mit AKA.

Genstart af krav til jobsøgning
Kravet om at søge 1-2 job om ugen og opdatere Jobloggen mindst 1 gang om ugen træder også i kraft igen. I Akademikernes A-kasse har vi forståelse for, at det kan være svært at leve op til dette krav med et kriseramt arbejdsmarked. Det er derfor vigtigt at understrege, at der er mange forskellige måder at søge job på, så du opfylder kravet om 1-2 job om ugen. Det kan fx være uopfordret ansøgning eller at netværke med en person med ansættelseskompetence.

Deltagelse i aktivering og jobhenvisning
Ledige medlemmer i Vestdanmark skal også igen deltage i aktivering og beskæftigelsestilbud, hvor der er fysisk fremmøde, ligesom de også skal acceptere henvisning til konkrete job. Når det gælder medlemmerne i Østdanmark, er det primært kun digitale aktiveringstilbud, de skal deltage i. Ved løntilskud og virksomhedspraktik i private virksomheder er der dog også pligt til fremmøde for medlemmer i Østdanmark.

Der vil fortsat blive taget hensyn til medlemmer, der er i risikogruppen, så de ikke skal møde fysisk op.

Som medlem kan man også fortsat få dagpenge, hvis man pga. manglende børnepasning ikke kan møde fysisk op til samtaler og aktiveringstilbud.

Dagpengeperioden er fortsat forlænget med 4 måneder
Genåbningen af samtaler og krav til jobsøgningen har ikke indflydelse på pausen i forbruget af dagpenge. Det gælder fortsat, at forbruget i dagpenge fra 1. marts – 30 juni 2020 er suspenderet. Så efter 30. juni har man som ledig det samme antal af timer med dagpenge som 1. marts. Det samme gælder for forbruget af supplerende dagpenge.

Se også FAQ for ledige om Covid-19 og genåbningen