31. jan. 2020

Får Brexit betydning for dig?

Den 31. januar 2020 forlader Storbritannien EU. Der kan derfor være ting, du skal være opmærksom på, hvis du fx har job eller bopæl i Storbritannien.

Brexit får i første omgang ikke større betydning for dine rettigheder på beskæftigelsesområdet. EU og Storbritannien har i udtrædelsesaftalen aftalt en overgangsperiode frem til udgangen af 2020. Og den kan muligvis blive forlænget med et eller to år.

I overgangsperioden kan man fortsat rejse frem og tilbage mellem Danmark og Storbritannien, og man kan søge job på PDU2, studere og arbejde osv., som om Storbritannien var et EU-land.

Det er også aftalt, at man bevarer ret til sociale ydelser, som om Storbritannien fortsat var et EU-land, når overgangsperioden er slut. Det gælder dog kun, hvis du har været omfattet af EU's regler om fri bevægelighed før overgangsperiodens udløb.

Hvis du fx arbejder i Storbritannien nu – eller får arbejde derovre i overgangsperioden – kan du fortsætte med at arbejde der som EU-borger. Bliver du syg eller arbejdsløs, har du ret til fortsat ophold og sociale ydelser i Storbritannien. Og når/hvis du rejser tilbage til Danmark, kan du i fremtiden få udbetalt pension efter EU-reglerne. Det samme gælder i den omvendte situation for briter i Danmark.

Vi kender endnu ikke reglerne, hvis man ønsker at tage til Storbritannien og arbejde efter overgangsperiodens udløb. Udgangspunktet vil dog være, at man skal opfylde de betingelser og vil få de rettigheder, der gælder for andre tredjelandsborgere. Det samme udgangspunkt vil gælde for britiske borgere, der ønsker at bo og arbejde i Danmark.