10. nov. 2020

Efterårets hjælpepakke til ledige medlemmer

2 måneders ekstra dagpenge, hvis din ret til dagpenge udløber i perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021.

Regeringen fremsatte 9. november et lovforslag om forlængelse af dagpengeperioden med 2 måneder. Forslaget træder i kraft den 20. november 2020.

Forlængelsen vil gælde for dig, hvis din ret til dagpenge udløber i perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021. De ekstra 2 måneder skal ligge i umiddelbar forlængelse af det tidspunkt, hvor din ret til dagpenge – inkl. en evt. forlænget ret – udløber, og du skal bruge de ekstra dagpenge i løbet af samlet set 3 måneder. 2 måneders dagpenge svarer til 320,66 timer (2x160,33). Herefter kan din ret til dagpenge ikke forlænges yderligere.

Særlige regler for 2-månedersforlængelsen:

  • Du får ikke karensdage
  • Du forbruger ikke af din ret til supplerende dagpenge i perioden
  • Du kan ikke bruge evt. arbejde til at optjene ret til en yderligere forlængelse af retten til dagpenge.

De almindelige regler, der gælder i 2-månedersforlængelsen:

  • Du skal udfylde dit ydelseskort en gang om måneden
  • Vi udbetaler dagpenge, beregner dit forbrug af dagpenge og efterregulerer evt. som sædvanligt
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet , opfylde kravene til jobsøgningen og opdatere Jobloggen.

Bliver du omfattet af den nyeste hjælpepakke, får du et brev fra os i din indbakke på Mit AKA.

Læs også den efterårs-opdaterede Covid-19 FAQ for ledige.