15. jun. 2020

Aftale om flere penge mellem hænderne

Politikerne er blevet enige om en aftale, der skal sætte gang i forbruget. I aftalen er der flere ting, der har betydning for vores medlemmer – både ledige og selvstændige.

Udbetalingen af feriepenge bliver ikke modregnet i dagpenge

Den store nyhed for mange danskere er udbetalingen af 3 ugers indefrosne feriepenge, som ellers først ville blive udbetalt, når man gik på pension.


For vores ledige medlemmer er det vigtigt at vide, at udbetalingen af feriepengene ikke bliver modregnet i dagpengene. Man beholder alle sine dagpenge, også selvom man får udbetalt feriepengene i en
måned, hvor man modtager dagpenge.

Pausen i forbruget af dagpenge bliver forlænget med 2 måneder

I tidligere hjælpepakker blev forbruget af dagpenge fra 1. marts – 30. juni 2020 suspenderet. Det bliver nu forlænget frem til 31. august, og herefter vil det ikke blive forlænget yderligere. Den 31. august 2020 har man som ledig det samme antal timer med dagpenge som 1. marts 2020. Det samme gælder for forbruget af supplerende dagpenge.

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders medlemskab

I den nye aftale er der godt nyt for selvstændige. Har man endnu ikke været medlem i 12 måneder, kan man alligevel godt få dagpenge. Er man selvstændig og ikke medlem af en a-kasse, kan man nu melde sig ind, betale for 12 måneders medlemskab og forpligte sig på at være medlem i mindst et år fremadrettet og dermed få ret til dagpenge fra første dag som medlem.


Har man en virksomhed, som er omfattet af et forbud mod at åbne, kan man med aftalen nu få dagpenge, selvom man ikke har lukket virksomheden.


Retten til dagpenge som selvstændig er under forudsætning af, at man opfylder indkomstkravet og i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Læs mere om reglerne for at få dagpenge som selvstændig.


I den kommende tid vil der her på aka.dk komme mere information om de nye regler for selvstændige.

 

Læs hele aftalen med de nye tiltag.