7. jul. 2020

Aalborg Kommune og AKA kæmper sammen mod akademikerledighed

Akademikernes A-kasse og Aalborg Kommune vil styrke samarbejdet for at modvirke ledigheden blandt højtuddannede. Coronakrisen og den kommende dimittendsæson er de største udfordringer.

Der kommer sandsynligvis flere ledige akademikere som følge af coronakrisen. Og samtidig står vi over for den såkaldte dimittendsæson, hvor mange højtuddannede afslutter deres uddannelser på samme tid. Det har fået Akademikernes A-kasse og Aalborg Kommune til at styrke samarbejdet, så de sammen kan hjælpe Aalborgs ledige akademikere i job.  

”Vi har allerede et godt samarbejde med Aalborg Kommune på flere områder, men den nuværende situation kræver, at vi rykker endnu tættere sammen og finder løsninger til gavn for Aalborgs ledige akademikere,” siger adm. direktør i Akademikernes A-kasse, Villy Dyhr.

Rød tråd til gavn for de ledige

A-kassens direktør har netop haft møde med Nuuradiin S. Hussein, rådmand i Aalborg Kommune. De drøftede muligheder for et tættere samarbejde mellem a-kassen og kommunens erhvervskontor og jobcenter, potentialet for flere fælles indsatser samt hvordan a-kassens initiativer kan supplere kommunens indsats.

“Jeg er rigtig glad for samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Akademikernes A-kasse, og ser frem til endnu mere i fremtiden, hvor vi i fællesskab vil sikre, at borgerne oplever en rød tråd mellem jobcentrets og a-kassens indsatser. Desuden har vi en fælles interesse i at samarbejde om, at vores højtuddannede – og særligt vores dimittender – kommer ud i virksomhederne og bidrager med deres kompetencer,” siger Nuuradiin S. Hussein.

Helt konkret vil kommunen og Akademikernes A-kasse samarbejde om digital vejledning, e-learning, iværksætter- og praktikforløb for ledige samt sikre en koordinering af indsatser, så kommunens jobcenter og a-kassen supplerer hinanden og ikke dækker de samme områder.

Desuden indgår både Aalborg Kommune og Akademikernes A-kasse i det nordjyske samarbejdsprojekt ’Vækst Via Viden 2.0’, som involverer en lang række aktører inden for beskæftigelses-, erhvervsfremme- og uddannelsesområdet, og som skal bidrage til, at virksomheder og højtuddannede matches.

”Jeg ser frem til at vi tænker de digitale løsninger hos Aalborg Kommune og AKA tættere sammen, så vores ledige oplever en bedre sammenhæng mellem det, de præsenteres for hos os og deres a-kasse,” forklarer rådmanden.  

Mere samarbejde i vente

Ifølge direktøren i Akademikernes A-kasse er det afgørende, at samarbejdet bliver styrket.

”Vi håber, at vi kan finde flere måder at arbejde sammen på til gavn for de ledige og ikke mindst de nordjyske virksomheder, uddannelsesinstitutionerne og kommunens jobcenter. Coronatiden har jo vist os, at vi er i stand til at omstille os og tænke kreativt, når krisen rammer,” fortæller Villy Dyhr. 

Ifølge tal fra Akademikernes A-kasse er ledigheden blandt deres medlemmer steget fra 4,5 procent i maj 2019 til 5,9 procent i maj 2020.