18. dec. 2019

Sundhedsforsikring for ledige stopper

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har vurderet, at Akademikernes A-kasses sundhedsforsikring ikke kan fortsætte i sin nuværende form.

STAR har besluttet, at Akademikernes A-kasses sundhedsforsikring ikke kan fortsætte. Styrelsen mener ikke, at forsikringen falder ind under formålsparagraffen for a-kasser.

Sundhedsforsikringen, der blev lanceret den 1. oktober 2019, fortsætter dermed ikke i 2020. Derfor skal du som medlem af a-kassen ikke betale de planlagte 20 kroner sammen med opkrævningen for medlemskab.

Behandlingsforløb for ledige medlemmer, der allerede er sat i gang i efteråret 2019, vil blive afviklet og udfaset i løbet af de næste måneder, men der vil ikke blive godkendt nye forløb efter den 31. december 2019.

Sundhedshjælp til ledige

Akademikernes A-kasse lancerede ordningen med ønsket om, at man som ledigt medlem hurtigere kunne komme til undersøgelse og i behandling på samme måde, som mange beskæftigede kan via de sundhedsforsikringer, de har gennem deres job. Formålet var at hjælpe til med at sikre, at vores ledige medlemmer får det bedre og på den måde kommer nærmere det job, de drømmer om.

Vi er overraskede over STAR's beslutning og kede af ikke fortsat at kunne tilbyde denne ordning. AKA valgte at give medlemmerne de første tre måneder gratis med start 1. oktober, og da ordningen stopper med udgangen af december, vil ingen medlemmer skulle betale for forsikringen. 

Vi vil fortsat undersøge mulighederne for at tilbyde ydelser og produkter, der ligger inden for formålsparagrafferne i en a-kasse. Men det er for tidligt at sige, om AKA Sundhed på et tidspunkt vender tilbage og i hvilken form.