7. feb. 2019

STAR-rapport om Akademikernes A-kasse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har netop offentliggjort deres afgørelse i forbindelse med den undersøgelse, der blev iværksat efter afskedigelsen af a-kassens tidligere adm. direktør. Hør om konklusionerne, og få et overblik over sagen her.

Vi forventede bestemt kritik fra STAR i den afgørelse, der nu er offentliggjort. Det er i den forbindelse vigtigt for os at understrege, at vi er godt i gang med at ændre procedurer og arbejdsgange mht. blandt andet økonomiske dispositioner, så vi kan gøre tingene bedre fremover.

Vi har i januar fået et helt nyt formandskab og søger i øjeblikket efter en ny adm. direktør. Den tidligere direktør havde ikke mandat til mange af de ting, der er kommet frem i medierne den sidste tid. Og han er derfor blevet afskediget og politianmeldt.  Vi må afvente de juridiske skridt mod denne ift. tilbagebetaling til a-kassen.

STAR’s kritik

STAR udtrykker i sin afgørelse blandt andet kritik af, at AKA’s tidligere formand og bestyrelse ikke i tilstrækkelig grad har ført tilsyn omkring a-kassens tidligere direktør Michael Valentin, som i efteråret 2018 blev afskediget som følge af en række uregelmæssigheder. Derudover kritiserer STAR AKA’s bestyrelse skarpt for ikke at have sikret en tilstrækkelig økonomistyring og -kontrol, ligesom STAR kritiserer AKA for ikke at have bidraget nok til styrelsens undersøgelser.

Yderligere stramninger

Udover mere kontrol med de økonomiske dispositioner, har vi i kølvandet på sagen valgt at indføre flere nye interne regler – blandt andet retningslinjer i forhold til interne og eksterne arrangementer. Vi efterlever naturligvis også alle de krav og stramninger, som Beskæftigelsesministeriet og STAR opstiller.

Ministeriet har i dag meldt ud, at STAR arbejder på en model for fremover at offentliggøre udgifter til a-kassernes repræsentation og markedsføring løbende, så man som medlem let kan sammenligne de enkelte a-kasser. Derudover undersøger styrelsen også, om man kan skærpe kravene til a-kassernes brug af revisionsfirmaer.

I vores årsberetninger på denne side kan du se administrationsregnskaber for de sidste år. 

Indberetning til Datatilsynet

Mht. den vicedirektør, der gjorde opmærksom på problemerne, så vil vi igen understrege, at han har modtaget stor tak for sin indsats, og der er indgået en aftale mellem ham og a-kassen, som begge parter er tilfredse med.

Nogle medier har hævdet, at a-kassen skulle have anmeldt vicedirektøren til Datatilsynet i forbindelse med de oplysninger, personen har videregivet. Det er dog ikke korrekt. Vi er som organisation forpligtet til at indgive en anmeldelse vedrørende sikkerhedsbrud til Datatilsynet. Manglende anmeldelse er bødebelagt med op til EUR 10 mio. eller 2 procent af omsætningen. Dvs. der er ikke anmeldt nogen person men en handling/begivenhed. Og det er organisationen, der kan straffes.

Vi ser frem til, at vi forhåbentlig snart kan lægge sagen bag os og etablere os med en ny daglig ledelse. Vi vil løbende orientere medlemmerne, hvis der sker nyt i sagen.

Venlig hilsen

Akademikernes A-kasse