5. dec. 2019

Snart nyuddannet? Kender du forskellen på dagpenge og kontanthjælp?

Vi oplever hvert år nyuddannede, der kommer i klemme, fordi de ikke har meldt sig ind i en a-kasse eller får skiftet medlemsstatus i tide. Og der er stor forskel på, om du ender på dagpenge eller kontanthjælp.

Helt kort:

Når du er studiemedlem af en a-kasse, er du som regel berettiget til dagpenge fra dag 1, når du fuldfører din uddannelse. Du skal blot melde dig ind minimum et år før, du afslutter dit studie.

Kontanthjælp er derimod en nødløsning til mennesker, der ikke kan forsørge sig selv. Det er udelukkende en hjælp til at overleve, og et krav er, at du først bruger de midler, du har. Det vil sige, du skal bruge din opsparing, sælge bolig, bil og andet af værdi.

Den vigtige 14-dagesfrist

Uanset om du endnu ikke er medlem, eller du allerede har været studiemedlem af a-kassen et år, er der en vigtig frist, du bør huske.

  • Har du ikke været studiemedlem, skal du, senest 14 dage efter du fik sin sidste karakter, søge om at blive medlem. Det er forudsætningen for, at du kan modtage dagpenge

 

  • Er du allerede studiemedlem, har du 14 dage, efter du har fået din sidste karakter til at skifte medlemsstatus fra studerende til nyuddannet.

 

Pernille Sandorf er forsikringskonsulent hos Akademikernes A-kasse. Hun oplever hvert år nyuddannede, der havner i vanskellige situationer, fordi de ikke ved, hvad konsekvenserne er ved ikke at overholde 14-dagesfristen.

”Ens medlemskab kan, på sin vis, være spildt, eftersom man først opnår retten til dagpenge, når man har skiftet status til nyuddannet – senest 14 dage efter sin afslutningsdato. Man opnår altså ikke retten, hvis man glemmer det, og konsekvensen er, at man skal leve af sin opsparing eller søge om kontanthjælp for at klare hverdagen,” forklarer hun.

Forsikringskonsulenten mener, at der kan være mange grunde til, at nyuddannede ikke forholder sig til a-kassen, før det er for sent.

”Jeg tror, det skyldes flere ting. Nogle forventer måske at få et arbejde lige efter uddannelsen. Andre tænker, at dagpenge er en rettighed, når man allerede er studiemedlem, eller at man kan ændre medlemsstatus senere,” siger hun.

Læs mere om dagpenge og regler for nyuddannede.