26. aug. 2019

Regeringen vil skrotte opholdskravet

Den socialdemokratiske regering vil fjerne det omstridte opholdskrav, der begrænser retten til dagpenge.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fortæller til Politiken, at regeringen vil fjerne opholdskravet.

Kravet blev vedtaget Den 20. december 2018, og Akademikernes A-kasse har sammen med Danske A-kasser været ude med kraftig kritik af den omstridte ordning.

Problemerne med kravet

Blandt andet er opholdskravet uretfærdigt, fordi det rammer medlemmer med tilbagevirkende kraft. Det er ikke fair, at man pludselig kan stå uden forsørgelsesgrundlag, når man har indrettet sig efter reglerne og betalt til arbejdsløshedsforsikring i den tro, at man ville have ret til dagpenge, hvis man blev ledig.

Derudover var opholdskravet ugennemtænkt, fordi det er medvirkende til at svække arbejdskraftens mobilitet både udadtil og indadtil. Det ville for mange være nødvendigt nøje at overveje, om man ville påtage sig et job uden for EU, og det ville lægge en dæmper på rekrutteringen af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark.   

Vi ser frem til at, at opholdskravet afvikles, og vi vil løbende opdatere vores vejledninger og sider om reglerne.