14. jan. 2019

Orientering: De verserende sager om Akademikernes A-kasse

De sidste måneder har været et trist kapitel i Akademikernes A-kasses historie. Vi er alle kede af de forhold, der er blevet belyst i både interne undersøgelser og i pressen, og vi håber snart at kunne se fremad efter en grundig oprydning. 

Sagen kort

I efteråret gjorde en vicedirektør i organisationen opmærksom på flere kritisable forhold i Akademikernes A-kasse. Det drejede sig blandt andet om misbrug af midler i forbindelse med indkøb og arrangementer samt chikane af tillidspersoner i a-kassen. Den daværende adm. direktør blev i den forbindelse afskediget, og flere medier satte fokus på de kritisable forhold, der har hersket i Akademikernes A-kasse.

Vicedirektøren har modtaget stor tak for sin indsats i forhold til de sager, der er kommet frem. Det er samtidig vigtigt at understrege, at den pågældende person ikke har været en del af de uregelmæssigheder, som førte til, at den tidligere adm. direktør blev afskediget.

Sagen har medført store ændringer i toppen af organisationen. Den 4. januar 2019 blev Thomas Damkjær Petersen (IDA) valgt som ny formand, mens Sara Vergo (Djøf) og Rikke Løvig Simonsen (Pharmadanmark) blev henholdsvis 1. og 2. næstformand.

Med undtagelse af den nuværende konstituerede direktør er hele den øverste ledelse nu fratrådt. Vi har samtidig indgået en fratrædelsesaftale med vicedirektøren, som begge parter er tilfredse med. Vi ser nu frem til at starte arbejdet med at etablere os med en ny daglig ledelse.

Vi afventer stadig en rapport vedrørende sagen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Vi forventer, at der også heri vil være berettiget kritik af a-kassen, og vi vil efter rapportens offentliggørelse lægge information om konklusionerne på vores hjemmeside.

Vejen videre

Vi skal være de første til at beklage de forhold, der er blevet omtalt i medierne den sidste tid. Det er en sag, der har påvirket os alle, og som gør ondt i hele organisationen.

Samtidig erkender vi, at kommunikationen undervejs i forløbet ikke har været optimal. Det vil vi gerne gøre bedre fremover. Årsagerne til tavsheden skal blandt andet findes i, at det har været vanskeligt at orientere åbent om flere forhold, da de jo blandt andet involverer flere personsager, samt at STAR har en aktuel undersøgelse i gang, og at der i løbet af processen er skiftet ud på flere ledelsesposter. 

Det er dog vigtigt for os at understrege, at vi efter afsløringerne lavede flere ændringer i vores procedurer. Vi vil fremadrettet have større gennemsigtighed i budgetter og regnskaber samt nye interne regler for habilitet og økonomiske aktiviteter. Samtidig er der taget juridiske skridt mod den nu tidligere adm. direktør.

Vi vil gerne fremhæve, at de kritisable forhold omkring den tidligere direktør på ingen måde har haft indflydelse på eksempelvis de udbetalinger, der er sket til ledige medlemmer af Akademikernes A-kasse.

Det kommende arbejde

Sagen har ført til selvransagelse i organisationen på alle niveauer. Og udover de ændringer, vi allerede har implementeret, vil vi i den kommende tid sætte et større arbejde i gang – blandt andet med udvidet fokus på vores arbejdsgange og kultur, så alle medlemmer fortsat kan være helt trygge ved vores dispositioner.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi på trods af de kedelige sager stadig er en af Danmarks mest veldrevne a-kasser, når det handler om at servicere medlemmerne. I den forbindelse kan vi nævne, at Akademikernes A-kasse er den a-kasse, der hurtigst får ledige akademikere tilbage i beskæftigelse. Samtidig har vi det laveste medlemsbidrag af alle akademiske a-kasser og udbetaler mere end 2 mia. kr. til ledige medlemmer hvert år.

Vi ser frem til, at vi forhåbentlig snart kan lægge krisen bag os og skue fremad og fokusere 100 procent på vores kerneopgave og det, vi brænder for – nemlig at få akademikere i job.

Vi ved, at vi har et stort arbejde foran os med at genvinde jeres tillid. Og det er alt, hvad der betyder noget nu.

Venlig hilsen

Akademikernes A-kasse