9. dec. 2019

Fremtidens arbejdsmarked er flydende. Sådan bruger du det til din fordel

Et usikkert og omskifteligt arbejdsmarked stiller nye krav til akademikere. Det er hårdt. Men det åbner også for nye muligheder i jobsøgningen.

Af Troels Kølln

Du har hørt det før. Arbejdsmarkedet forandrer sig. Robotterne kommer. Disruption.

Og hvad så? Hvad skal du bruge det til?

Jo, faktisk kan de store trends, der former fremtidens arbejdsmarked, give dig en fordel i jobsøgningen i dag. Det mener fremtidsforskeren Anne-Marie Dahl, der er uddannet i statskundskab og psykologi og i dag driver virksomheden Futuria.

”Det giver dig en fordel i jobsøgningen, hvis du ved, hvor virksomhederne bevæger sig hen. De fleste, der ansætter medarbejdere, tænker på fremtiden mere end nutiden. De vil gerne flytte virksomheden et nyt sted hen. Det ønske kan du bruge til din fordel,” siger hun.

Akademikere skal skabe mening

Hun vil gerne komme med tre konkrete råd til, hvordan du bruger det i jobsøgningen. Men først er det vigtigt at forstå, hvor arbejdsmarkedet bevæger sig henad for akademikere, siger hun.

Ifølge Anne-Marie Dahl er det særligt arbejdets organisering og arbejdets karakter, der er under forandring.

Akademikere er indtil videre gået fri af den store bølge af outsourcing, der har sendt fabriksarbejdet sydpå. Hovedkontoret kan fint blive liggende i Herning, selv om produktionen af t-shirts sker i Vietnam. Men nu begynder outsourcingen også at ramme vidensjob, påpeger Anne-Marie Dahl.

”Det viser sig, at også akademisk arbejde kan outsources til en vis grad. Regnekraften er blevet så stor, at computere kan varetage enorme regneprocesser, og med udviklingen inden for kunstig intelligens dermed også en del af de analyseopgaver, akademikere ellers har stået for,” siger hun.

”Det er både en ven og en fjende. Det er jo fedt, at de kedelige opgaver forsvinder. Men arbejdsmarkedet bliver også mere løsagtigt med et arbejdsliv, hvor du springer fra sten til sten. Det åbner for flere muligheder, men det er saftpedersuseme også hårdt. Det flydende arbejdsmarked giver frihed og fleksibilitet, men prisen er frygten for at blive udkonkurreret af en akademiker i Venezuela.”

Akademikernes fremtid ligger derfor inden for arbejde, der handler om at skabe mening og forståelse. Noget, som maskinerne ikke kan, påpeger Anne-Marie Dahl.

”Evnen til at overskue store processer, til at udvikle nye metoder og til at tænke kreativt – det er alt sammen evner, som akademikere er trænet i, og som ikke kan overtages af maskiner. Det er her, vidensarbejdere har deres berettigelse i fremtiden,” siger hun.

Tre konkrete råd til jobsøgningen

Som jobsøgende kan Anne-Marie Dahls pointer nok være noget uhåndgribelige. Globalisering og outsourcing hjælper ikke meget, når du sveder over tastaturet for at skrive månedens ottende ansøgning.
Men hun lover, at det giver mening, hvis det bliver tænkt helt konkret. Her er hendes tre råd til at bruge fremtidens trends i dag.

1. Find rejsen i dit arbejdsliv

”Det fleksible arbejdsmarked betyder, at du skal have større individuel styring med dit eget arbejdsliv. På godt og ondt.

Før var man en kategori, en titel, et årsværk. I fremtiden bliver det vigtige ikke så meget din titel, men dine kompetencer. Her er det vigtigt at være bevidst om, hvordan du italesætter dine erfaringer. Det handler om at lave en sammenhængende historie om, hvad du har lavet igennem dit liv, og hvilke kompetencer du har fået undervejs.”

2. Vær bevidst om dit netværk

”Hvis man skal leve med flere løse projektansættelser, bliver det personlige netværk vigtigere end nogensinde. Som akademiker er du nødt til at være hamrende god til at samarbejde med andre.

Det betyder ikke, at du konstant skal blafre rundt med visitkortet i hånden. Men det betyder, at du ikke skal skulke fra gruppearbejdet. Og du skal være klar over, at det betyder noget, hvad du dyrker med hvem.”

3. Erkend og acceptér angsten

”Arbejdsmarkedet kan virke skræmmende, især som nyuddannet akademiker. Jeg tror, det er vigtigt at erkende, hvis man har det sådan. Og acceptere det. Det er ok at være usikker. Så er det nemmere tage de rette beslutninger og ikke føle sig lammet, hvis du ikke får job lige med det samme.”