3. dec. 2019

Farvel til opholdskravet

Med finanslovsaftalen for 2020 er det besluttet at afskaffe opholdskravet for ret til dagpenge.

Vi har netop modtaget lovforslaget om ophævelse af opholdskravet. Reglerne gælder dog først fra 1. februar 2020, og lovforslaget behandles i januar 2020.

Som medlem må du løbende holde dig opdateret. Vi opdaterer hjemmesiden med nyt, så snart de endelige retningslinjer er på plads.

Kort om afskaffelsen af opholdskravet

Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge vil sikre, at borgere, som har opholdt sig uden for riget (Danmark, Grønland og Færøerne), Schweiz og EU/EØS-lande, ikke bliver afskåret fra retten til dagpenge. De vil skulle leve op til de almindelige krav for ret til dagpenge, herunder fx kravet om indkomst eller beskæftigelse forud for ledighed.

Har du tidligere været medlem af AKA, men meldt dig ud i 2019 pga opholdskravet, får du ifølge lovforslaget mulighed for at genindmelde dig. Muligheden kommer til at gælde dig, der har meldt dig ud i 2019 og frem til tidspunktet hvor opholdskravet afskaffes.

Det vil sige, at vi genopretter dit medlemskab af a-kassen, og du vil da kunne få dagpenge fra den første dag i den måned, hvor du beder om at få medlemsskabet genoprettet. Dermed undgår du kravet om a-kassemedlemskab i de sidste 12 måneder, som du ellers ville skulle opfylde, hvis du blev optaget i a-kassen.