7. feb. 2019

Akademikernes A-kasse tager tilsynsafgørelse til efterretning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har truffet endelig afgørelse i styrelsens undersøgelser i sagen omkring afskedigelsen af Akademikernes A-kasses (AKA) nu tidligere direktør Michael Valentin.

STAR udtrykker i sin afgørelse blandt andet kritik af, at AKA’s tidligere formand og bestyrelse ikke i tilstrækkelig grad har ført tilsyn omkring A-kassens tidligere direktør Michael Valentin, som i efteråret 2018 blev afskediget som følge af en række uregelmæssigheder.

Derudover kritiserer STAR AKA’s bestyrelse skarpt for ikke at have sikret en tilstrækkelig økonomistyring og -kontrol, ligesom STAR kritiserer AKA for ikke nok at have bidraget til styrelsens undersøgelser.

AKA’s nyvalgte formand Thomas Damkjær Petersen forklarer, at AKA tager STARs kritik til efterretning.

”Siden jeg blev valgt som ny formand i AKA den 4. januar, er jeg gået i gang med at få skabt orden og gennemsigtighed efter de uregelmæssigheder, der er blevet afsløret i kølvandet på afskedigelsen af Michael Valentin. AKA har allerede afdækket de forhold, som STAR nu kritiserer. Det er sket i en advokatundersøgelse, som AKA’s bestyrelse selv satte i gang.

Jeg er glad for, at vi nu med både STAR’s undersøgelse og konklusioner og vores egen advokatundersøgelse har et særdeles oplyst grundlag for at fortsætte arbejdet med at optimere processer og kontroller på den bedst mulige måde.

Vi ser nu samtidig frem til at starte en proces, hvor vi etablerer os med en ny daglig ledelse i AKA og kan fortsætte arbejdet i A-kassen til glæde og gavn for vore medlemmer. Jeg vil i spidsen for bestyrelsen og den kommende nye ledelse gøre mit ypperste for at sikre, at det forløb, vi har set, aldrig må gentage sig i AKA," siger Thomas Damkjær Petersen.

For yderligere oplysninger kontakt eksterne pressekonsulent for AKA, Morten Huse Eikrem-Jeppesen, mobil 53 85 07 70.