14. okt. 2019

Akademikernes A-kasse stiller skarpt på studerendes boligproblemer

En undersøgelse foretaget af Akademikernes A-kasse viser, at blandt andet studiet lider, når du er i en uholdbar boligsituation. Ny kampagne skal bidrage til at fastholde fokus på unges boligproblemer.

Akademikernes A-kasse har spurgt knap 6.000 studerende til deres boligsituation. Ca. 24 procent svarede, at de har manglet fast bolig i løbet af studiet. Og knap 7 ud af 10 af dem mener, at boligsituationen påvirkede deres studier negativt. Det er udgangspunktet for en ny kampagne, der skal belyse boligudfordringerne for studerende.

 ”I Akademikernes A-kasse vil vi gerne sætte fokus på de vilkår, vores studiemedlemmer møder. Og boligsituationen er uholdbar for mange – især i de store byer,” siger Villy Dyhr, adm. direktør i Akademikernes A-kasse.

A-kassen lancerer derfor i oktober en kampagne med et humoristisk islæt, hvor du kan vinde præmier ved at få bedsteforældre til at anbefale dig til potentielle udlejere. Formålet er at bruge humor til at sætte fokus på studerendes boligudfordringer.

”Formålet med kampagnen er ikke at løse boligsituationen. Det kan kun beslutningstagerne. Men vi vil gerne sætte fokus på et problem på vegne af vores mange studiemedlemmer – et problem som vel at mærke påvirker mange studerendes liv negativt,” siger Villy Dyhr.

Få den bedste anbefaling

Kampagnen går i korte træk ud på, at boligsøgende unge kan optage en anbefaling fra deres bedsteforældre på video og dele den sammen med deres boligansøgning på Instagram og Facebook med hashtagget #DenBedsteAnbefaling.

Udover at få en anbefaling, der understreger, hvor god en lejer du vil være, deltager man også helt automatisk i en konkurrence om 5 x gavekort til Ikea.  

Læs mere om kampagnen på: www.denbedsteanbefaling.dk 

Læs Akademikernes A-kasses undersøgelse af studerendes boligudfordringer