7. feb. 2019

Akademikere skaber vækst i små og mellemstore virksomheder

Der er to hovedårsager til, at små og mellemstore virksomheder ansætter akademikere: Enten en strategisk ambition om at sætte turbo på væksten, eller fordi virksomhedens markedsvilkår kræver nye kompetencer blandt medarbejderskaren. Og spørger man virksomhederne om satsningen bærer frugt, svarer et stort flertal ja. Akademikere i SMV’er skaber værdi.

Når en SMV ansætter akademikere, bliver de nye kompetencer typisk en katalysator for vækst og innovation. Det viser en ny undersøgelse, som Oxford Research har lavet for IDA, Djøf og Akademikernes A-kasse.

Akademikerens faglighed og kompetencer bidrager til at skabe vækst i virksomhederne. Det sker på områder som at udvikle systemer til dokumentation, systematisere og optimere produkter og processer, produkt-, markeds- og forretningsudvikling samt som sparringspartnere for ledelsen i den enkelte virksomhed. Summen af de kompetencer den nyansatte akademiker medvirker til at give den enkelte virksomhed et konkurrencemæssigt løft og har bl.a. gjort det muligt for flere af SMV’erne at gå ind på nye markeder eller tage større markedsandele. Eller også er det akademikeren, der får ansvaret for at digitalisere hele eller dele af virksomhedens drift eller håndtere krav fra myndigheder fx i forbindelse med GDPR.

”Mange SMV’er betræder nyt land, når de ansætter akademikere. Denne undersøgelse viser, at hvad enten den enkelte virksomhed tager skridtet og satser strategisk eller bliver presset til det af omverdenen, så kaster det værdi af sig. Akademikerne bliver ofte katalysatorer for vækst og udvikling, som virksomheden ellers ikke ville opnå. Når en SMV tør satse og udvider medarbejderskaren med den type arbejdskraft, så materialiserer det sig i øget vækst og værdi,” siger Henrik Funder, formand for Djøf Privat.

Undersøgelsen viser også, at de akademikere, der i højere grad ønsker at gå generalistvejen fremfor specialistvejen, ofte vil være det bedste match med en SMV, der ikke tidligere har ansat akademisk arbejdskraft.

”Det er en interessant karrierevej at gå for de højtuddannede, der ønsker gode udviklingsmuligheder og et stort ansvar nærmest fra dag et. Undersøgelsen bekræfter, at man som akademiker i en SMV kommer meget tæt på ledelsen som sparringspartner, man vil få berøring med mange forskellige arbejdsopgaver og hurtigt kunne sætte sit præg på virksomheden. Der er ikke langt fra tanke til handling. Potentialet er stort, hvis SMV’er og akademikere får øjnene op for hinanden, og når det lykkes, kan det bl.a. medvirke til at skabe vækst udenfor de store uddannelsesbyer,” siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

Akademikerkampagnen er sikret finansiering i hele 2019 med den netop indgåede finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Dermed er muligheden for at få skabt endnu flere jobmatch mellem virksomheder og akademikere øget.

”Når en virksomhed ansætter en højtuddannet, skabes der mere værdi i virksomheden og deres arbejdsstyrke på tværs af faggrupperne øges. Men selvom vi kan dokumentere denne værdi, som akademikeren skaber, er det ofte svært for fx ejerlederne at finde tid, særligt når driften buldrer. Derfor hjælper Akademikernes A-kasse også gerne virksomheder med at finde den helt rigtige medarbejder, så virksomheden kan øge vejen til vækst,” siger Mette Gregersen, vicedirektør og konstitueret adm. direktør i Akademikernes A-kasse.

Læs hele rapporten her.