17. dec. 2018

Orientering fra Akademikernes A-kasses bestyrelse

Kære medlem af Akademikernes A-kasse

Pressen har gennem længere tid skrevet kritisk om Akademikernes A-kasse (AKA). Det er sket i forlængelse af, at bestyrelsen i slutningen af september besluttede at afskedige AKAs adm. direktør Michael Valentin.

Vi var blevet opmærksomme på en række forhold omkring hans dispositioner og ledelse i AKA. Det var nødvendigt at få afklaret en række økonomiske og ledelsesmæssige forhold, før det har været muligt at give en grundig orientering til dig som medlem af AKA.

I forlængelse af afskedigelsen bad vi vores revisionsfirma om at gennemgå alle forhold omkring Michael Valentins økonomiske dispositioner i AKA, ligesom vi igangsatte en ekstern advokatundersøgelse, der skulle afdække de juridiske aspekter af de samme forhold.

Vi blev desuden opmærksomme på, at ledelsesformen i AKA under Michael Valentins tid som adm. direktør til tider har været kritisabel. Dette element bad vi ligeledes om at få afdækket i advokatundersøgelsen.

Undersøgelsen, som er udarbejdet af advokat og partner Morten Langer fra advokatfirmaet Norrbom Vinding, indeholder samtidig også en gennemgang og vurdering af det materiale, som en whistleblower tidligere har sendt til bestyrelse og repræsentantskab, og som indeholder en række beskyldninger mod enkeltpersoner i AKA.

Så alle rejste beskyldninger er således undersøgt og vurderet. Advokat Morten Langer har haft helt frie hænder til at interviewe de personer, han har fundet relevant, han har haft adgang til alle de dokumenter, han har ønsket, og vi har direkte bedt ham om at komme helt til bunds i sagen, så AKA hurtigst muligt kan komme videre fra den ulykkelige situation, A-kassen befinder sig i.

I den over 100 sider lange advokat-undersøgelse lyder konklusionen, at hverken bestyrelsen, formandskabet eller den tilbageværende ledelse kan drages til ansvar for de forhold, som førte til afskedigelsen af den tidligere direktør.

Vi har på baggrund af advokatundersøgelsen iværksat en række nødvendige juridiske skridt mod tidligere adm. direktør Michael Valentin. Det er ikke lovligt at offentliggøre, hvilke juridiske skridt, det drejer sig om. Men ingen skal være i tvivl om, at vi vil sikre, at der bliver ryddet op efter de uregelmæssigheder, der er konstateret.

Samtidig har vi på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner og anbefalinger besluttet at indføre en whistleblower-ordning for de ansatte i A-kassen.

Vi vil desuden stramme op på en række økonomiske procedurer og instrukser, så der ikke kan herske nogen tvivl om rammerne for økonomiske dispositioner, og vi vil se hele ledelsesfunktionen og det interne tilsyn efter i sømmene.

Formand i AKA, Allan Luplau, har besluttet at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. januar 2019, hvor AKAs nuværende formandskab trækker sig. På repræsentantskabsmødet skal der vælges ny formand, og bestyrelsen har valgt at søge mandatet fornyet.

AKA har gennem de seneste måneder været gennem betydelig turbulens. Formandskabet har i den sammenhæng trukket et stort læs. Derfor har vi i bestyrelsen forståelse og respekt for beslutningen om, at formandskabet trækker sig tilbage på repræsentantskabsmødet den 4. januar 2019.

En samlet bestyrelse i AKA takker formandskabet bestående af Allan Luplau (formand), Bolette Sillassen og Ole Helby (næstformænd) for en flot indsats for AKA.

Den daglige ledelse i AKA ændres fra dags dato. Det betyder, at AKAs konstituerede direktør Britt Dyg Haun og sekretariatschef Line Verbik Byriel i dag er fratrådt efter gensidig aftale med bestyrelsen, mens vicedirektør Mette Gregersen konstitueres som adm. direktør frem til ansættelsen af en ny adm. direktør.

Dette arbejde, forventer vi, vil være endeligt på plads i første halvår af 2019. Det er vigtigt at understrege, at hverken Mette Gregersen, Britt Dyg Haun eller Line Verbik Byriel er en del af det sagskompleks med Michael Valentin, som nu får et juridisk efterspil. De to sidstnævntes fratrædelse fra AKA skyldes det pres, de har været under, kombineret med et behov for ledelsesmæssigt at give AKA en frisk start, så både medarbejdere og mellemledere kan få rystet den nuværende krise af sig og fortsat arbejde til glæde og gavn for de medlemmer, som er kernen i hele AKAs eksistens.

Sagen har ført til selvransagelse i organisationen på alle niveauer. Og udover de ændringer, vi allerede har implementeret, vil vi i den kommende tid sætte et større arbejde i gang – blandt andet med fokus på vores procedurer, arbejdsgange og kultur.

Bestyrelsen vil gerne takke alle AKAs medarbejdere for at have fastholdt AKAs høje serviceniveau i forhold til de ledige medlemmer. Dette selv om der har været meget blæst i pressen omkring A-kassen i forhold til de kritisable forhold omkring den tidligere direktør.

Takket være AKAs medarbejdere landet over, er vi stadig er en af Danmarks mest veldrevne a-kasser, når det handler om at servicere medlemmerne. Akademikernes A-kasse er den a-kasse, der hurtigst får ledige akademikere tilbage i beskæftigelse. Samtidig har vi det laveste medlemsbidrag af alle akademiske a-kasser og udbetaler mere end 2 mia. kr. til ledige medlemmer hvert år – og til tiden.

Vi ønsker dig en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Akademikernes A-kasse