5. jan. 2018

Nye regler for frivilligt arbejde

Den 1. januar trådte nye lempeligere regler i kraft for lediges muligheder for frivilligt arbejde. 

Af Martin Ellermann (mae@aka.dk)

Der er kommet nye regler vedrørende frivilligt ulønnet arbejde. Det betyder bedre vilkår for dig, som er ledigt medlem.

Den vigtigste ændring er, at du nu får mulighed for at arbejde frivilligt 10 timer om ugen – svarende til maksimalt 44 timer om måneden. 

Flere organisationer i spil

En anden vigtig ændring er, at definitionen er blevet bredere for de organisationer, du kan arbejde frivilligt for.

Før 2018 skulle organisationen være af ’et alment tilsnit’ og have ’et humanitært sigte’. I dag er det alene et krav, at organisationen eller foreningen, du vil arbejde hos, er frivilligt grundlagt.

Det skal forstås på den måde, at organisationerne er grundlagt via frivilligt initiativ. De skal blandt andet have ret til at nedlægge sig selv – hvilket er i modsætning til fx organisationer, hvis eksistens er forudsat i lovgivningen.

Medlemskab skal også være frivilligt, og det frivillige arbejde skal være en del af organisationens drivkraft. Mindstekravet er, at bestyrelsens medlemmer arbejder frivilligt.

Fra 4 til 10 timer om ugen

Tidligere måtte du kun arbejde 4 timer om ugen. Og de nye regler er derfor en forbedring af de hidtidige vilkår.

Siden foråret 2015 har a-kassens medlemmer dog haft mulighed for at arbejde 15 timer om ugen. Men dette var alene som led i en tidsbegrænset forsøgsordning.

Forsøget er altså mundet ud i en permanent ordning på 10 ugentlige timer – med gode muligheder for at arbejde frivilligt som ledig dagpengemodtager.

Er du efterlønner, kan du fortsat arbejde frivilligt 15 timer om ugen.