21. dec. 2018

Lovforslag om opholdskrav vedtaget

Den 20. december blev lovforslaget om opholdskrav for ret til dagpenge vedtaget. Læs mere om indholdet i lovforslaget her.

I forhold til det oprindelige forslag om krav om ophold i Danmark eller EU i 7 år indenfor 8 år, ændrede regeringen og DF kravet til 7 år indenfor 12 år – dog med en indfasningsperiode på 5 år næste år og 6 år i 2020.

Det er vi i Akademikernes A-kasse glade for, da det betyder, at færre medlemmer vil blive ramt. Men forslaget er fortsat uretfærdigt og ugennemtænkt.

Uretfærdigt fordi det rammer medlemmer med tilbagevirkende kraft. Det er ikke fair, at man pludselig kan stå uden forsørgelsesgrundlag, når man har indrettet sig efter reglerne og betalt til arbejdsløshedsforsikring i den tro, at man ville have ret til dagpenge, hvis man blev ledig. 

Ugennemtænkt fordi det er medvirkende til at svække arbejdskraftens mobilitet både udadtil og indadtil: Man vil fremadrettet skulle overveje nøje, om man vil påtage sig et job uden for EU, og det vil lægge en dæmper på rekrutteringen af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark.    

Derfor har vi også med tilfredshed noteret os, at de partier, der har stemt imod forslaget om opholdskrav har meddelt, at de vil ændre reglen om ophold, hvis de får flertal ved næste valg, siger forsikringschef i Akademikernes A-kasse, Jes Flatau.

Læs mere om opholdskravet.