8. feb. 2018

Storkonflikt truer

I forbindelse med overenskomstforhandlinger 2018 er konflikt for ansatte i staten, regioner og kommuner udsat af forligsmanden i yderligere 14 dage. Strejke kan bryde ud fra 6.maj og lockout 12.maj. A-kassen må ikke udbetale dagpenge, når man er omfattet af konflikt og bliver ledig pga. konflikten.

Du er omfattet af konflikten, hvis du er ansat i en konfliktberørt virksomhed, uanset om du er medlem af en faglig organisation eller ej. Er du medlem af en fagforening, skal du kontakte dem for at få mere at vide. I forhold til dagpenge og feriedagpenge under konflikten skal du være opmærksom på følgende:

Du kan ikke få dagpenge under konflikten

Er du konfliktramt, kan du ikke få udbetalt dagpenge, hvis din ledighed skyldes konflikten. Det gælder også, selvom du arbejder på deltid og får supplerende dagpenge. Er du tilkaldevikar eller timelønnet, der er ansat fra dag til dag og ikke garanteret arbejde i konfliktperioden, kan du fortsat få dagpenge under konflikten.

Har du været afmeldt på jobcenteret, mens du var konfliktramt, skal du huske at tilmelde dig på ny, når konflikten stopper.

Du kan ikke få feriedagpenge under konflikten

Du kan ikke få udbetalt feriedagpenge, hvis du er konfliktramt. Dette gælder, uanset om ferien er påbegyndt, før du blev konfliktramt, eller du starter din ferie, mens du er konfliktramt.

Er du i løntilskud?

I løntilskud er du stillet som ordinært ansatte og du kan derfor ikke få udbetalt dagpenge, når din ledighed skyldes konflikten. Kontakt evt. jobcentret for at høre om løntilskudsjobbet kan annulleres. Husk at du skal aftale med jobcenteret at stoppe løntilskudsjob.

Er du på vej på efterløn?

Selvom du er ramt af konflikten, kan du gå på efterløn.

Skattefri præmie

Når du er omfattet af konflikten, optjener du ikke timer til skattefri præmie. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med konflikten, sidder vi klar ved telefonen. Du er altid velkommen til at kontakte os på 3395 0395.