9. jul. 2018

Søg om dagpenge ved kollektiv ferielukning

Hvis du har opbrugt din egen optjente ferie, og din arbejdsplads har kollektiv ferielukning, kan du søge om dagpenge i perioden, der er lukket.

Du skal opfylde nogle betingelser for at få dagpenge under ferielukningen:

  • Du skal være forhindret i at arbejde på grund af arbejdspladsens kollektive ferielukning
  • Du har afholdt alt egen optjent ferie, fx feriedage på feriekort, ferie med løn eller dage med ret til feriedagpenge
  • Du ønsker ikke at holde ferie for egen regning i perioden
  • Du opfylder betingelserne for at få dagpenge. Herunder at du opholder dig i Danmark, mens virksomheden holder lukket
  • Ferien skal være varslet jf. ferielovens regler. 

Det skal du gøre

 

Du kan få dagpenge for hverdage (ikke helligdage), hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver, hvis der ikke havde været kollektivt ferielukket.

Denne artikel er opdateret 8. juli 2019