3. apr. 2018

Kan du få feriedagpenge?

Ferieåret slutter 30. april. Så det er vigtigt at undersøge, om du har dage med feriedagpenge til gode. De kan nemlig ikke overføres til næste år.

Af Martin Ellermann

Det nye ferieår begynder 1. maj. Derfor får vi i løbet af foråret rigtig mange henvendelser om reglerne for feriedagpenge. Vi tog en snak med vores ekspert på området, Håkon Fisker Bisgaard.

Hvad ringer folk typisk om?

De vil som regel høre, om de har ret til feriedagpenge, og hvor mange dage de har optjent. Vi sender et brev på Mit AKA i løbet af april til alle medlemmer, der kan søge om feriedagpenge for det nye ferieår, som begynder 1. maj 2018.

Hvordan optjener man feriedagpenge?

Har du i 2017 modtaget ydelser fra din a-kasse eller barselsdagpenge fra kommunen, har du optjent ret til feriedagpenge. Fra april kan du på Mit AKA se oplysninger om antallet af feriedage. Det er også her, du søger om at få udbetalt feriedagpenge.

Hvad sker der, hvis man ikke søger om feriedagpengene?

Du kan ikke overføre feriedagpenge fra ét ferieår til det næste. Hvis du ikke har holdt din ferie med feriedagpenge, før ferieåret udløber den 30. april, mister du retten til dem.

I hvilke situationer kan man ikke få feriedagpenge?

Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis fx din ret til dagpenge er udløbet, eller du får kontantydelse fra kommunen. Du kan heller ikke få feriedagpenge, hvis du er ledig og på barselsorlov, sygemeldt, på fleksydelse, er indskrevet på et fuldtidsstudium eller driver din egen virksomhed på fuld tid. Derudover skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl i Danmark.

Hvad gør man, hvis man har været medlem af en anden a-kasse?

Du skal søge om feriedagpenge i den a-kasse, hvor du er medlem. Hvis du har optjent feriedagpenge, mens du var medlem i en anden a-kasse, vil din tidligere a-kasse sende dig et brev.

Du kan læse mere om reglerne for feriedagpenge her.