16. nov. 2018

Nyt ang. lovforslaget om opholdskravet

Beskæftigelsesministeren har i en pressemeddelelse oplyst, at man ændrer forslaget om opholdskravet, når lovforslaget om opholdskravet skal 2. og 3 behandles i folketinget i næste uge.

Færre rammes dermed af opholdskravet. Ændringsforslaget indebærer nemlig, at man skal have været i Danmark i 7 ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge.  I det oprindelige forslag var det 7 ud af de seneste 8 år.

Indfasningen af opholdskravet sker fortsat over 3 år. Det betyder, at du for at leve op til opholdskravet skal opholde dig i Danmark/EU 5 ud af 12 år i 2019, 6 ud af 12 år i 2020 og fuldt indfaset 7 ud af 12 år i 2021 og frem.

Afventer de endelige regler

Opholdskravet er sammen med resten af skatteaftalen fra februar 2018 fremsat som lovforslag i Folketinget, men endnu ikke vedtaget.

I Akademikernes a-kasse har vi sammen med mange andre a-kasser protesteret od lovforslaget for at påvirke både politikere og beslutningstagere. Opholdskravet vil ikke løse den udfordring, som man fra politisk hold ønsker at løse. Vi mener samtidig, at opholdskravet vil ramme danske a-kassemedlemmer urimelig hårdt og endda i nogle tilfælde med tilbagevirkende kraft.

Vi har derfor arbejdet - og arbejder fortsat - hårdt på at få ændret aftalen eller påvirke lovgivningsprocessen, så opholdskravet bliver droppet, eller så reglerne bliver mere rimelige.