22. nov. 2018

Fra befalingsmand i Forsvaret til finansverdens top

Sven Blomberg startede som befalingsmand i Forsvaret og endte som viceadministrerendedirektør for Jyske Bank. Læs, hvordan han brugte sin militære baggrund som trædepude for en lederkarriere.

Af Troels Kølln

Sidste år trak Sven A. Blomberg sig tilbage som viceadministrerende direktør i Jyske Bank efter en lang karriere i toppen af den danske bankverden. Starten på det hele var hans tid som befalingsmand i Forsvaret.

”Jeg havde lært, at det ikke er nok at have højtravende strategiske planer. De skal også omsættes til konkrete feltplaner. Det er ikke nok at sige, man vil indtage Berlin. Man skal faktisk derhen. Og det er noget, der ræsonnerer i det private erhvervsliv, hvor det i sidste ende handler om, hvad der står på bundlinjen,” fortæller han.

Det hele startede, da Blomberg som ung knægt kom på session. Det var under den kolde krig med et blomstrende hippieoprør undervejs. Men Blomberg var ikke til fredstegn og kollektiver. Han ville være befalingsmand.

”Hvis man mener, man skal have et samfund præget af demokrati og menneske- og frihedsrettigheder, måtte man også være parat til at forsvare det. Det var sådan, jeg havde det,” siger Sven Blomberg i dag.

På kasernen boede de 16-18 rekrutter fra hele landet i hver sovesal. Det var en oplevelse, der gav Blomberg et nyt blik på verden.

”Jeg kom ud af trygheden i mit eget miljø, hvor jeg altid mødte de samme mennesker. Pludseligt lærte jeg folk at kende fra alle dele af Danmark, fra alle sociale og økonomiske lag. Man lærte at respektere og forstå hinanden uanset baggrund,” siger Sven Blomberg.

I Forsvaret fandt han hurtigt ud af, at havde det godt med at være leder og sætte retning for andre.

”Som 20-22-årig kommer du til at have ansvar for materiel af betydelig værdi og for andre menneskers liv og helbred. Det giver enorm teoretisk og praktisk ledelseserfaring i en meget ung alder – og jeg fandt ud af, at jeg kunne lidt det,” siger han.

Den stejle karrierestige i erhvervslivet

Blomberg opgav tanken om en karriere i Forsvaret, da Folketinget besluttede at skære stærkt ned på det militære budget. Man ville ikke sætte de nødvendige midler af til at forsvare samfundet, følte Blomberg. Det ville han ikke være med til.

Desuden havde han i stigende grad følt sig utilpas med at arbejde i en voldsomt hierarkisk struktur.

”Det har ændret sig dramatisk siden, men dengang oplevede jeg, at det var antallet af stjerner på skulderen, der afgjorde, om du blev lyttet til – ikke det, der kom ud af din mund,” siger han.

Blomberg begyndte at læse samfundsfag på universitetet, hvor det hurtigt blev klart for ham, at han hørte til i erhvervslivet. Han fik arbejde i forsikringsselskabet Kgl. Brand og tog en HD i afsætningsøkonomi ved siden af jobbet. Senere supplerede han med kurser fra den schweiziske handelsskole IMD. Blomberg havde styr på sin karrierestige.

”En af årsagerne til, at jeg fik et hurtigt karriereforløb, var mine erfaringer med planlægning og en høj grad af arbejdseffektivitet. Det kan jeg helt sikkert tilskrive min tid i Forsvaret,” forklarer han. 

”Alt det, jeg havde lært om at organisere arbejdet, lede og motivere mennesker, se målet … Det har givet bonus.”

Befalingsmandens fordele i det civile

Én ting har Blomberg aldrig glemt fra sin tid i Forsvaret: Evnen til at arbejde disciplineret og systematisk. Det er en af befalingsmandens helt store fordele, mener han.

”Der er masser af andre akademikere, som har fået gode uddannelser, men som aldrig har haft brug for at planlægge systematisk for at nå deres mål. Der er masser af projektlederkurser, men det er noget andet at have gjort det i praksis under hårdt fysisk og psykisk pres,” siger Blomberg.

Blomberg har særligt taget respekten for andre med sig videre som leder på det private arbejdsmarked. Og en forståelse for, at man bliver nødt til at give andre plads og ansvar til at løse problemerne.

”Det er et grundlæggende militærprincip, at man skal motivere soldaterne for at vinde krigen. Man kan tænke de store tanker, men i sidste ende skal man motivere soldaterne til at udføre opgaven. Det nytter ikke at råbe og skrige. Man skal forklare, hvorfor opgaven er nødvendig, og have tillid til at ens mænd kan klare opgaven.”

Og i sidste ende er det lykkedes Blomberg at arbejde sig til tops i finansverdenen ved ganske enkelt at knokle på.

”Evnen til at sætte mål og planlægge, både strategisk og operativt, det er en grundlæggende del af at det at blive befalingsmand. Men også evnen til at holde ud. Have is i maven og blive ved og ved og ved.”

Blombergs blå bog

  • F. 1950. Voksede op i Vangede. Gift med sygeplejerske Bodil Blomberg. Sammen har de tre døtre.
  • Tidl. vice-adm. direktør for Jyske Bank og adm. Direktør for BRFkredit.
  • Har en kandidatgraf i samfundsfag ved Københavns Universitet og en HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen. 
  • Har været formand for Reserveofficersforeningen i Danmark og er medstifter af Soldaterlegatet.
  • Ridder af 1. grad af Dannebrog. Bærer bl.a. Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve, Reserveofficersforeningen i Danmarks hæderstegn og Reserveofficersforbundets Fortjensttegn i Guld.