7. dec. 2018

Bestyrelse bakker advokatundersøgelse op

En enig bestyrelse i Akademikernes A-kasse bakker op om den advokatundersøgelse, der er lavet i forbindelse med afskedigelsen af a-kassens nu tidligere adm. direktør Michael Valentin.

I en fælles udtalelse lyder det fra bestyrelsen, at der i forbindelse med de seneste dages skriverier i pressen ikke er dukket nye oplysninger op i forhold til de informationer, som har været tilgængelige for advokat og partner Morten Langer fra advokatfirmaet Norrbom Vinding, der har udarbejdet den over 100 sider lange undersøgelse.

Også det materiale, som den omtalte whistleblower tidligere har sendt til bestyrelse og repræsentantskab, og som indeholder en række beskyldninger mod enkeltpersoner, er kendt stof, der er undersøgt til bunds. Alle rejste beskyldninger er altså undersøgt og vurderet. 

"Alt tilgængelig materiale har været stillet til rådighed for Morten Langer. Hans undersøgelse er således særdeles grundig og foretaget på et oplyst grundlag. Vi har kun haft et ønske, nemlig at hver en sten skulle vendes, og de nødvendige konsekvenser af undersøgelsen skulle træffes. Det er sket," lyder det fra en samlet bestyrelse i Akademikernes A-kasse. 

Ifølge undersøgelsens konklusion kan hverken bestyrelsen, formandskabet eller den tilbageværende ledelse drages til ansvar for de forhold, som førte til afskedigelsen af den tidligere direktør.

"Vi har ikke haft noget ønske om at beskytte nogen i denne sag. Alle involverede har været genstand for en grundig undersøgelse. Der har været afholdt samtaler med alle involverede, ligesom alt relevant dokumentation er blevet gennemgået. Vi har samtidig sendt den endelige redegørelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), så dokumentationen kan indgå i den undersøgelse, som STAR selv er i gang med. Intet bliver holdt skjult i forhold til relevante myndigheder," udtaler Akademikernes A-kasses bestyrelse.

Bestyrelsen i Akademikernes A-kasse har på baggrund af undersøgelsens konklusioner og anbefalinger besluttet at indføre en whistleblower-ordning for de ansatte i A-kassen. Samtidig strammer bestyrelsen op på en række økonomiske procedurer og instrukser, så der ikke kan herske nogen tvivl om rammerne for økonomiske dispositioner. 

"Af hensyn til de personalemæssige konsekvenser denne sag har fået, kan vi ikke gå i detaljer om indholdet af undersøgelsens konklusioner. Men vi har selvfølgelig taget de juridiske skridt, som er nødvendige i kølvandet på denne sag. Og som det fremgår af de initiativer, vi som bestyrelse allerede har sat i gang, skal der ikke herske tvivl om, at vi tager denne sag meget alvorligt, og vi har nu gjort, hvad vi vurderer nødvendigt for at sikre, at historien ikke gentager sig. Vi vil fortsat arbejde aktivt for at sikre, at Akademikernes A-kasse til fulde lever op til sin formålsparagraf, som er at hjælpe ledige akademikere i job," lyder det i fællesudtalelsen fra bestyrelsen, der understreger, at Akademikernes A-kasse aktivt medvirker til, at STAR får adgang til alle de informationer, som styrelsen ønsker, i forbindelse med styrelsens egen undersøgelse.         

Kontaktinformation

For yderligere information kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, mobil 5385 0770