27. sep. 2018

Akademikernes A-kasse skal have ny direktør

Allan Luplau, formand for bestyrelsen i Akademikernes A-kasse meddeler, at Michael Valentin er fratrådt stillingen som adm. direktør.

Akademikernes A-kasse er med over 230.000 medlemmer landets største a-kasse for akademikere. Det er en veldrevet forening med det næstlaveste kontingent blandt alle a-kasser.

Vi står på et særdeles stærkt fundament. Vi har en sund økonomi, gode styringsværktøjer, god medlemsservice og en lav ledighed blandt vores medlemmer.

"Den nye direktør for Akademikernes A-kasse vil få til opgave at videreføre udviklingen af Akademikernes A-kasse som økonomisk sikkerhedsnet og jobskaber for akademikere. Samtidig vil den nye direktør skulle gennemføre en digitalisering og effektivisering af driften, så vi kan fastholde a-kassens stærke konkurrenceevne og gode medlemsservice," udtaler Allan Luplau.

Processen hen imod en genbesættelse af direktørposten går nu i gang, og bestyrelsen har fra dags dato midlertidigt udpeget Britt Dyg Haun som fungerende adm. direktør.