4. dec. 2018

Akademikernes A-kasse indfører whistleblower-ordning og strammer op efter direktørfyring

Bestyrelsen i Akademikernes A-kasse har besluttet at indføre en whistleblower-ordning for de ansatte i a-kassen. Samtidig strammer bestyrelsen op på en række økonomiske procedurer og instrukser, så der ikke kan herske nogen tvivl om rammerne for økonomiske dispositioner.

Initiativerne kommer i kølvandet på den advokatundersøgelse, som Akademikernes A-kasses bestyrelse har bedt advokat og partner Morten Langer fra advokatfirmaet NorrbomVinding om at lave for detaljeret at kortlægge forløbet op til afskedigelsen af A-kassens nu tidligere adm. direktør Michael Valentin.

Bestyrelsesformand Allan Luplau ønsker ikke at kommentere advokatundersøgelsens over 100 siders konkrete indhold og konklusioner, fordi den vedrører en eller flere personalesager.

”Men helt overordnet kan jeg sige, at det er advokatundersøgelsens klare konklusion, at bestyrelsen i Akademikernes A-kasse var på sikker juridisk grund, da den nu tidligere direktør blev afskediget. Samtidig konkluderer undersøgelsen også, at hverken bestyrelsen, formandsskabet eller den tilbageværende ledelse kan drages til ansvar for de forhold, som førte til afskedigelsen af den tidligere direktør,” siger Allan Luplau.

Samtidig med disse juridiske konklusioner kommer advokat og partner Morten Langer med en række anbefalinger i sin rapport.

Det handler blandt andet om at sikre, at der foreligger fyldestgørende godkendelser op i systemet, når ansatte eller ledelse i Akademikernes A-kasse træffer beslutninger i sager, som påfører a-kassen væsentlige udgifter.

Samtidig lyder det i anbefalingerne i advokatundersøgelsen, at der skal sikres en ledelsesform i A-kassen, som understøtter en tone og en praksis, der giver bedre mulighed for, at den enkelte ansatte har en reel mulighed for at sige fra, hvis vedkommende bliver bedt om at løse opgaver, som strider mod, hvad der må anses for ordentligt og redeligt.

”Vi har i bestyrelsen besluttet at implementere alle disse anbefalinger. Samtidig foreslår advokat og partner Morten Langer, at det etableres en whistleblower-ordning i Akademikernes A-kasse, som kan være en ekstra garant mod, at der foregår ting, som må antages at være i strid med a-kassens formålsparagraf og lovgivningen. Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi med øjeblikkelig virkning indfører en sådan whistleblower-ordning,” siger Allan Luplau.

Han understreger samtidig, at Akademikernes A-kasse aktivt medvirker til, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) får adgang til alle de informationer, som styrelsen ønsker, i forbindelse med den undersøgelse, som STAR selv er i gang med.

For yderligere oplysninger kontakt ekstern pressekonsulent Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, mobil 53 85 07 70.