21. jun. 2017

Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en pensionsaftale, som også får betydning for efterlønnen.

Formålet med aftalen er kort sagt at skabe gunstige vilkår for dem, som i lyset af den forventede længere levetid ønsker at udskyde deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Som medlem af efterlønsordningen får du mulighed for skattefrit at få tilbagebetalt dit indbetalte efterlønsbidrag, hvis du vælger at træde ud af efterlønsordningen.

Penge tilbage

Du vil efter forslagets vedtagelse i perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018 kunne ansøge om at træde ud af efterlønsordningen og få de indbetalte bidrag tilbagebetalt skattefrit.

Muligheden gælder for medlemmer af efterlønsordningen, der på ansøgningstidspunktet endnu ikke har nået efterlønsalderen.

Beløbet vil blive udbetalt i juli måned 2018. Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag indbetalt fra 1999 og frem til og med den 22. juni 2017.

Vi vil selvfølgelig - inden udgangen af 2017 - orientere de medlemmer, der kan gøre brug af muligheden for at hæve efterlønsbidraget.

Læs mere her.