5. jan. 2017

Frie fugle på arbejdsmarkedet

Ikke bare i Danmark, men bredt i den vestlige verden arbejder rigtig mange mennesker uden for det etablerede arbejdsmarked. For nogen er det et valg – for andre en nødvendighed.

Tæt på hver 10. akademiker i Danmark arbejder som freelancer, vikar eller løst ansat – og dermed på løsere vilkår end flertallet af ingeniører, jurister, læger osv. Det viser en undersøgelse blandt medlemmerne af Akademikernes A-kasse. Og kigger man på internationalt niveau, så arbejder endnu flere på den måde.

En rapport fra McKinsey Global Institute viser, at 20-30% af arbejdsstyrken i EU-15 (landene fra før øst-udvidelsen, red.) og i USA arbejder som løst tilknyttede. Det svarer til 162 millioner mennesker. Tallet peger på, at der er en udvikling i gang, der ikke må ignoreres. Det mener AC Akademikernes formand, Lars Qvistgaard.

”Det bekræfter, at der foregår en forandring på arbejdsmarkedet i den vestlige verden, som også omfatter Danmark. Det skal vi som samfund være opmærksomme på. Og det er en opgave, fagbevægelsen skal være med til at løse,” siger han.

Fire grupper

McKinsey kalder de mange løst tilknyttede for ”uafhængige arbejdere” og deler dem op i fire grupper. 30% er ”frie agenter”. De er frie fugle af lyst og baserer hovedparten af deres indkomst på det. 40% er ”bekvemme arbejdere”. Også her er det lysten, der driver værket, men kun for at supplere den faste indkomst. Dermed er den løsere tilknytning et aktivt valg for hovedparten.

Men for tæt på en tredjedel er det en nødvendighed. 14% er ”modstræbende”. De baserer hovedparten af deres indkomst på løst arbejde – men af nød, ikke af lyst. Og 16% er ”finansielt usikre”. De supplerer deres faste indkomst med løst arbejde – men også kun af nød.

”Det er klart, at det friere arbejdsliv for nogen er en livsstil, men ikke for alle. Mange – i hele gruppen – oplever dog ringe vilkår, når det kommer til indkomst under sygdom, arbejdsløshed og barsel. Og pensionsopsparing er ligeledes en udfordring sammenlignet med traditionelle fastansatte. Vi arbejder for, at hele gruppen får bedre vilkår,” siger Lars Qvistgaard.

”Vi har sammen med HK netop nedsat et nyt ekspertpanel med de toneangivende aktører – også fra erhvervslivet. Det skal komme med konkrete løsningsforslag til, hvordan faglige organisationer, arbejdsgivere og regeringen skal håndtere de her udfordringer på arbejdsmarkedet,” siger han.

Manglende viden

McKinsey har gennemført undersøgelsen, fordi der mangler viden på området. Det samme var årsagen til, at Akademikernes A-kasse tidligere på året gennemførte en undersøgelse blandt 3.370 af a-kassens medlemmer.

Den viser, at for 9% – tæt på hver 10. – er tilknytningen til arbejdsgiveren anderledes end en klassisk ansættelse. Og blandt dem, som har faste jobs, overvejer en fjerdedel at skifte jobbet ud med et liv som freelancer eller en anden løsere tilknytning.

Undersøgelsen viser også, at en stor andel af akademikerne ser livet som projektansat, freelancer eller med flere samtidige arbejdsgivere som mere end et forbigående fænomen. Over 50% forventer at fortsætte som løst ansat i to år eller mere. Og tæt på en tredjedel – 28% – forventer at fortsætte som freelancer eller på anden måde uden et fast job 5 år eller længere ud i fremtiden.

Samtidig er der også en stor andel, der ser den løsere arbejdsform som midlertidig. I underkanten af 50% har arbejdet på denne måde i mindre end et år, og en tilsvarende andel forventer, at de inden for et år vil bevæge sig videre.

Fagligt set er arkitekter, psykologer og magistre de fag, hvor overvægten af atypiske ansættelser er størst målt i forhold til samme faggruppes andel af de faste ansættelser. Ingeniører er den faggruppe, som fylder mest i statistikken over atypiske ansættelser – men det er samtidig en stor gruppe på det almindelige jobmarked og forholdsmæssigt er der flere ingeniører i faste job end i løse stillinger.

 

Fire typer løstansatte