28. apr. 2017

Endelig udsigt til klare dagpengeregler for freelancerne

Arbejdsgruppen, der har kigget på dagpengereglerne for selvstændige er kommet med gode forslag. Vi håber, at politikerne vil følge anbefalingerne.

Endelig er der udsigt til, at freelancere og andre danskere med både job og selvstændig virksomhed kan få mere gennemskuelige rettigheder. Regeringens arbejdsgruppe om dagpengeregler for selvstændige er netop kommet med sine anbefalinger, og de lægger op til væsentlige fremskridt, der bringer reglerne mere i trit med virkeligheden.

Den vigtigste anbefaling er at ophæve den skarpe opdeling mellem lønmodtager og selvstændig. I stedet for ser man på, hvad en person indberetter til Skat. Uanset om det er lønindkomst eller indkomst fra selvstændigt arbejde, kan det indgå i optjeningen af dagpengeret.

”Det er et markant fremskridt for en stor og voksende gruppe på arbejdsmarkedet, som ikke enten er lønmodtagere eller selvstændige, men som er lidt af begge dele. De har hidtil været fanget i en gråzone med masser af individuelle skøn, men får nu mere klare og objektive rettigheder. Hvis altså politikerne følger anbefalingerne. Det håber vi, de gør”, siger formand for Akademikernes A-Kasse, Allan Luplau.

10 procent er ikke almindelige lønmodtagere

Blandt Akademikernes A-Kasses 230.000 medlemmer er ca. 10 pct. både selvstændige og lønmodtagere på samme tid eller ansat på atypiske vilkår – det kan være grafikere, musikere, tekstforfattere, arkitekter og mange andre faggrupper, som ikke sjældent arbejder i projekter eller med skiftende arbejdsgivere og skiftende tilknytninger til dem.

”Vi ved godt, at mange af vores medlemmer har en anden tilgang til arbejdsmarkedet end tidligere. Derfor har vi sidste efterår søsat Akademikernes Startup, som er et intensivt sparringsforløb og iværksættermiljø for de af vores ledige medlemmer, der har en iværksætterdrøm. Her får de rammerne og de indspark, der kan bidrage til deres succes og udvikling.”, siger Allan Luplau.

Der er dog en enkelt mindre tidsel i forslaget.

”Vi er lidt kede af stramningen af, hvor længe man kan få supplerende dagpenge ved siden af selvstændig bibeskæftigelse. Det er kortet ned fra 78 til 30 uger. Netop for de små selvstændige kan det være en betydelig forringelse – men omvendt flugter det nu med andre lønmodtagere, og samlet er gevinsten i forslaget markant større end ulempen”, siger Allan Luplau.

Regeringen har bebudet, at den vil indkalde til forhandlinger om arbejdsgruppens anbefalinger i løbet af kort tid.

 

Kontakt: Pressechef Rasmus Katholm, mobil 2972 5354