14. sep. 2016

Dagpengereformen fra 2. januar 2017

Første del af dagpengereformen træder i kraft 2. januar 2017. Vi sender i god tid vejledning til de medlemmer, hvor de nye regler får betydning.

Fra 2. januar kommer der nye regler inden for tre områder:

Mulighed for at forlænge perioden med dagpenge
Man kan forlænge den 2-årige dagpengeperiode, hvis man har haft arbejde. Man kan nemlig veksle arbejdstimer til dagpenge i forholdet 1:2.

Har man fx arbejdet 481 timer, kan timerne veksles til 962 timers dagpenge, hvilket svarer til et halvt år.  

Nye satser for nyuddannede
Dagpengesatsen for nyuddannede sættes ned til 71,5 pct. af den maksimale dagpengesats, hvis man ikke er forsørger for børn under 18 år. Det svarer til 12.951 kr. om måneden.

Er man er nyuddannet og forsørger, vil man få 82 pct. af den maksimale dagpengesats – hvilket svarer til satsen for nyuddannede i dag. Det svarer til 14.852 kr. om måneden.

Pensionister kan fortsætte som medlemmer i Akademikernes A-kasse
Medlemmer, der når folkepensionsalderen, og som tidligere er blevet meldt ud af Akademikernes A-kasse, får mulighed for et særligt seniormedlemskab. Medlemskabet giver dog ikke ret til dagpenge, men hjælp og sparring til jobsøgning.