21. jan. 2016

A-kasse er også B-kasse

I Akademikernes A-kasse arbejder vi ud fra den filosofi, at ledighedsbekæmpelse skal gå hånd i hånd med at øge beskæftigelsen.

Debatindlæg i Nordjyske af Kim Serup, vicedirektør i Akademikernes A-kasse.
Der findes få ting, der er så indgribende i et menneskes tilværelse, som når man i en periode bliver arbejdsløs. For et arbejde giver ikke alene penge på kontoen. Det er også rammen om en hverdag. Det er kollegerne, man spiser frokost med. Og så er det for rigtig mange af os også vigtig tid, som vi bruger på at skabe værdi for os selv, virksomheden og det samfund, vi er en del af.

Det er også grunden til, at vi i Akademikernes A-kasse hver eneste dag arbejder på at få kloge hoveder i arbejde.

Når man har taget sig en lang, videregående uddannelse er det ikke, fordi man ønsker at danse rundt med os i a-kassen. Tværtimod.

Det er fordi, man brændende ønsker sig et arbejde.

Derfor nager det mig også, når jeg kan læse i NORDJYSKE (19.1.), at ledighedsudviklingen blandt akademikere i Aalborg går en smule i den forkerte retning. For det er skønne spildte kræfter, når dygtige mennesker ikke er i arbejde.

Hos os i Akademikernes Akasse viser ledighedstallene, at vi i 2015 havde en samlet ledighed blandt vores medlemmer i Aalborg på 7,41 procent, hvilket især skyldes den relativt høje dimittendledighed.

Og det er et tal, som vi ønsker, bliver markant lavere.

Helt konkret arbejder vi i Akademikernes A-kasse ud fra den filosofi, at ledighedsbekæmpelse skal gå hånd i hånd med at øge beskæftigelsen.

At udbetale dagpenge får ikke mennesker i arbejde, ligesom bureaukratiske blanketter heller ikke gør mennesker mere lykkelige eller bringer dem tættere på arbejdsmarkedet. Til gengæld gør det en reel forskel for mennesker, når vi som a-kasse har en målrettet og effektiv beskæftigelsesindsats, der rækker ud imod erhvervslivet.

Det er også årsagen til, at vi i vores afdeling i Aarhus i næste uge har inviteret de største virksomheder fra Brande-egnen til Aarhus, hvor op imod 100 ledige akademiske kandidater kan møde det vestjyske erhvervsliv og måske få øjnene op for karrieremulighederne mod vest. Samtidig kan virksomhederne se, at akademikerne gerne rejser ud af universitetsbyerne for at få arbejde. At det ikke bare er noget, vi går rundt og siger, viser vores seneste undersøgelse.

Nyuddannede ledige rejser nemlig længere for at få job, end de tidligere har gjort.

Det er også årsagen til, at vi hver dag udvider vores erhvervskontakter i hele Danmark.

For vi ønsker at matche virksomhederne med kompetente ledige.

Vi byder ind, når regeringens bebudede vækstpiloter skal arbejde i hele landet, fordi vi vil være omdrejningspunkt i formidlingen af akademiske arbejdspladser.

Vi vil kort sagt være dem, som erhvervslivet først tænker på, når de mangler kloge hoveder til deres virksomheder.

Og derfor har vi også øjnene stift rettet mod Aalborg som et af vores næste store indsatsområder.

Vi vil blandt andet lave konkrete virksomhedsrettede initiativer, hvor vi også også ønsker at indgå i et endnu tættere partnerskab med kommunens jobcenter.

Det skylder vi både vores ledige medlemmer og virksomhederne.

Men vi skal ikke alene bekæmpe ledigheden. For os handler det også om, at vi skal have endnu mere viden ud i regionens små og mellemstore virksomheder. Vi ved, at der ligger et stort uindfriet potentiale for vækst, udvikling og jobs, når såvel store som mellemstore og mindre private virksomheder og ledige finder hinanden.

De kloge hoveder skal i arbejde - og hellere i dag end i morgen.

Og vi vil ikke kun være en A-kasse. Vi vil også være en B-kasse: " B" for " beskæftigelse".